Jämför och byt elavtal

Elavtal med nykundsrabatter 

Teckna ett nytt elavtal med rabatt 

Vi har gjort det enkelt för dig som snabbt vill hitta ett billigt elavtal genom att sammanställa elavtal med rabatt till nya kunder. Både Fortum och Telge Energi bjuder just nu på månadsavgiften det första året, vilket innebär en rabatt på cirka 500 – 600 kr. Göta Energi bjuder inte på månadsavgiften, däremot får alla nya kunder ett presentkort på 500 kr som kan användas hos bland annat Willys och Coop.

Vanliga typer av elavtal

Sveriges drygt 140 elhandlare erbjuder privatkunder tusentals olika typer av elavtal. De flesta privatkunder står mellan valet att välja ett rörligt eller fast elpris.

1. Elavtal med rörligt elpris

Elavtal med rörligt pris innebär att elpriset varierar varje månad utifrån utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Elpriset varierar varje timme och det är möjligt att följa priset ned på timmesnivå med ett elavtal med timmätning. Det är en smart idé att teckna ett elavtal med timmätning om man har möjlighet att anpassa sin elanvändning under dygnet baserat på när elen är som billigast.

Fördelar

P

Rörligt pris är det billigaste avtalsformen, åtminstone sett över en längre tidsperiod.

P

Möjligt att bli debiterad utifrån timmes-priserna på Nord Pool.

P

Har ofta en kort uppsägningstid vilket gör det enkelt att byta elavtal. 

Nackdelar

O

Om marknadspriset på el går upp får du en högre elräkning. 

2. Elavtal med fast elpris

Elavtal med fast elpris innebär att elpriset är samma under hela avtalsperioden. Vanliga avtalsperioder är 12 respektive 24 månader.

Genom att binda elpriset behöver du inte oroa dig för prisutvecklingen på Nord Pool och vad som händer på elmarknaden.

Fördelar

P

Enkelt att beräkna vad elen kommer kosta under hela avtalsperioden.

P

Du berörs inte av prisutvecklingen på Nord Pool och det finns ingen risk att du får en oväntad utgift.

Nackdelar

O

Ingen risk medför också i regel ett högre elpris. 

O

Kan vara kostsamt att bryta elavtalet i förtid om du vill byta elavtal. 

3. Övriga typer av elavtal

Förutom elavtal med fast respektive rörligt elpris finns det elbolag som erbjuder så kallade mix-elavtal. Denna avtalsform är en kombination av rörligt och fast elpris. Ett exempel är ett så kallat vintersäkrat elavtal där elpriset är fast under vinterhalvåret och rörligt under sommarhalvåret. 

Ett fjärde mer ovanligt elavtal för privatkunder är så kallade förvaltade elavtal. Denna avtalsform innebär att elbolaget har en förvaltare som handlar prissäkringar enligt en definierad strategi. Däremot är denna avtalsform vanlig bland företagskunder som använder mycket el. 

Elkonsumenter som inte gör ett aktivt val av elleverantör får ett elavtal anvisat av sin nätägare, ett så kallat anvisningsavtal. Denna avtalsform är i regel avservärt dyrare än alla andra avtalsformer.

Så kan du jämföra elavtal

Lär dig mer om att jämföra elavtal med vår lista i sex delar:

1. Vilken typ av elavtal vill du jämföra?

Innan man börjar jämföra elavtal är det viktigt att bestämma sig om man är intresserad av ett fast eller rörligt elpris. Det är inte möjligt att jämföra ett fast elpris mot ett rörligt elpris då priserna baseras på olika underlag. Det rörliga elpriset baseras på historiskt elpris på Nord Pool (i regel föregående månad) medans det fast elpriset baseras på framtida förväntningar av elprisets utveckling på Nord Pool. 

2. Jämför den rörliga elkostnaden

Elavtal med rörligt elpris

För elavtal med rörligt pris är det viktigt att jämföra påslaget på inköpspriset. Påslaget ersätter elhandlaren för bland annat inköp och administration av elcertifikat, avgifter till Svenska Kraftnät, eventuell ursprungsmärkning och eventuell vinstmarginal. Kontrollera vad som ingår i påslaget och att det redovisas på ett tydligt och transparent sätt.

Elhandlarna redovisar i regel sitt elpris baserat på föregående månads genomsnittspris på Nord Pool. Om du exempelvis under augusti 2020 hade jämfört elavtal med rörligt pris skulle priset vara baserat på julis inköpspris som var 9,3 öre per kWh (elområde SE3). Om du jämför elavtal mellan två olika elbolag, jämför påslaget istället för det totala elpriset för att undvika risen att jämföra två olika inköpspriser.  

Elavtal med fast elpris

För elavtal med fast elpris är det enklare att jämföra elavtal mellan olika elbolag. Elbolaget redovisar det totala elpriset under hela avtalsperioden inklusive påslag och elcertifikat. Var däremot noga med att kontrollera att du jämför samma bindningstid. Vanliga bindningstider är 12 respektive 24 månader.

3. Jämför fasta avgifter

Oavsett om du är intresserad av ett rörligt eller fast elavtal tillkommer en fast månadsavgift. Denna avgift varierar mellan elbolagen men ligger i regel i intervallet 40 – 60 kr per månad inkl. moms.

Tips: Välj ett elavtal med en månadsavgift under 60 kr inkl. moms.

4. Ingår förnybar el?

Hos vissa elbolag ingår ursprungsmärkt från förnyelsebara energikällor som vindkraft och vattenkraft i påslaget. Vilket innebär att du måste betala för ursprungsgarantierna. Det finns även elbolag som ger dig valet att avstå kostnaden för ursprungsgarantier. I detta fall får du den så kallade svenska residualmixen.

Observera: Handeln med ursprungsgarantier påverkar inte vilken el du får i eluttaget. Däremot ger ursprungsgarantier alla elproducenter av förnybara energikällor en extra intäkt.

5. Möjligt att välja till extra miljömärkning?

Förutom möjligheten att välja ursprungsmärkt el erbjuder vissa elbolag extra miljömärkningar som exempelvis EKOEnergy och BraMiljöval. Dessa miljömärkningar ställer extra höga krav på elproducenterna. Dessa typer av miljömärkningar är populära bland kunder som vill göra ett aktivt val för miljön.

Bra Miljöval

6. Får nya kunder rabatt?

Kom ihåg att kontrollera om elbolaget har något erbjudande till nya kunder. Det är inte ovanligt att elbolag bjuder på alla fasta avgifter under det första året, vilket kan innebär en besparing på cirka 500 – 600 kr.

Vanliga frågor

Vilket elavtal är bäst?

Vilket som är det bästa elavtalet är individuellt då man som elkonsument prioriterar olika saker. Om du prioriterar ett rörligt elpris med lågt påslag rekommenderas Göta Energis elavtal SpotOn.

Finns det elavtal utan fasta avgifter?

Vi har inte hittat något elavtal på den svenska marknaden som inte har någon fast månadsavgift.