Prognos av elpriset

Genom att analysera terminspriser på el är det möjligt att få en prognos över framtida elpriser. Vi har sammanställt aktuella terminspriser för och 2024.

Terminspriser

El handlas på den Nordiska elbörsen Nord Pool där spotpriset bestäms baserat på utbud och efterfrågan. Det är även möjligt att köpa prissäkringar, så kallade terminer, för att prissäkra en andel av den framtida volymen. Denna handel sker på marknadsplatsen Nasdaq OMX Commodities. 

Genom att analysera kostnaden att prissäkra el framåt i tiden är det möjligt att få en indikation över marknadens förväntningar på framtiden.

Den främsta handeln av prissäkringar är kopplat till det så kallade systempriset, vilket avser ett genomsnittligt elpris i Norden. Det är däremot även möjligt att prissäkra sig mot variationen mellan olika elområden.

Prognos av systempriset

Diagram nedan visar systemprisets utveckling under perioden 2023-07-31 – 2024-02-25. Upplösningen är dygnsvärden och enheten är EUR/MWh, vilket förenklat sett kan översättas till öre/kWh.

Diagrammet visar även dagens kostnad att prissäkra el cirka ett och ett halvt år framåt i tiden. Denna kostnad återspeglas av den gråa linjen i diagrammet.

Systempris V.8 2024

Källa: Energimarknadsinspektionen: Läget på elmarknaden

Elpris prognos för höst och vinter 2023

Terminspriset för 2023 redovisas nedan och baseras på handelsdagen 2023-08-31. Tänk på att priserna redovisas exklusive moms.

 • Q4 (ENOFUTBLQ4-23): 72,3 öre/kWh.

Terminspriserna ger indikationen att det genomsnittliga elpriset i Norden (systempriset) kommer vara 72,3 öre/kWh under Q4 (oktober – december). 

Om dagens kostnad att prissäkra sig mot Sveriges elområden kombineras med kostnaden att prissäkra systempriset, blir resultatet följande:

Prognos 2023 i SE1 (Luleå)

 • Q4 (oktober – december): 44,9 öre/kWh.

Prognos 2023 i SE2 (Umeå)

 • Q4 (oktober – december): 44,9 öre/kWh.

Prognos 2023 i SE3 (Stockholm)

 • Q4 (oktober – december): 65,8 öre/kWh.

Prognos 2023 i SE4 (Malmö)

 • Q4 (oktober – december): 80,0 öre/kWh.

Elpris prognos 2024

[table id=6 /]

Priserna avser handelsdagen 2023-08-31.

Elpris prognos 2025

[table id=10 /]

Priserna avser handelsdagen 2023-08-31.

Dagens marknadsläge

Under de senaste två åren har terminspriserna varit ovanligt volatila på grund av framför allt de höga råvarupriset på gas i Europa. Det är därmed viktigt att komma ihåg att terminspriserna endast visar vad det kostar att prissäkra sig i dagsläget och att priserna kan variera kraftigt från dag till dag.

Troligtvis blir elpriset något lägre än prognosen, med tanke på att det historiskt sett inte har lönat sig att prissäkra sig mot både systempris och elområde, åtminstone inte sett över en längre tid.

Nackdelarna med att prissäkra el

Historiskt sett har det inte lönat sig att prissäkra sig mot framtida elpriser, åtminstone inte sett över en längre tidsperiod på flera år. Trots det är det vanligt att större förbrukare av el prissäkringar en andel av sin volym. Anledningen är att man vill få ett mer förutsägbart elpris som kan användas i en budget.

Elkonsumenter som prioriterar chansen till lägsta möjliga elpris över tid bör därmed undvika att binda elpriset och istället teckna ett elavtal med rörligt elpris som följer det dagliga spotpriset på elbörsen Nord Pool. Elkonsumenter som väljer ett timmes-mätt rörligt elavtal har även möjligheten att anpassa sin elanvändning under dygnet baserat på aktuella spotpriser.

Tips: Välj mellan fast och rörligt elavtal hos Fortum

Om du är en privatkonsument och är intresserad av ett elavtal med rörligt eller fast elpris rekommenderas elbolaget Fortum. Alla kunder får tillgång till Fortums App som gör det enkelt att både följa aktuella spotpriser på Nord Pool och den egna elförbrukningen.

Erbjudande (gäller tillsvidare): Ingen månadsavgift under 12 månader, spara 588kr. Gäller enbart nya kunder. Använd länk nedan för att ta del av erbjudandet.

Vanliga frågor

Vad är prognosen för elpriset 2024?

Baserat på dagens kostnad att prissäkra systempris och elområde är prognosen för 2024 följande.
 • SE1 (Luleå): 46,1 öre/kWh.
 • SE2 (Umeå): 46,1 öre/kWh.
 • SE3 (Stockholm): 75,9 öre/kWh.
 • SE4 (Malmö): 95,0 öre/kWh.
Priserna baseras på handelsdagen 2023-05-11 och redovisas exkl. moms.

Vad påverkar terminspriserna på el?

Det är en mängd faktorer som påverkar terminspriserna på el. I Sverige är mängden nederbörd en viktig faktor, eftersom mängden nederbörd påverkar hur fyllnadsgraden i vattenkraftverkens vattenmagasin. Cirka 40 % av Sveriges elproduktion sker med vattenkraft. Under Q4 2021 – Q2 2022 har terminspriserna varit ovanligt volatila, vilket framför allt beror på ovanligt höga råvarupriser på olja och gas.

Hur kan man få en prognos av framtida elpriser?

Ett vanligt sätt är att analysera terminspriserna på el. Dessa priser visar vad det kostar att prissäkra elen till ett fast pris och ger därmed en indikation över framtida elpriser. Det är vanligt att prissäkringen sker mot det så kallade systempriset, vilket är det genomsnittliga priset i Norden.

Vad är prognosen för elpriset 2023?

Prognosen för 2023 är följande:

 • Q3 (juli – september)
  • SE1 & SE2 (Luleå & Umeå): 44,6 öre/kWh.
  • SE3 (Stockholm): 57,0 öre/kWh.
  • SE4 (Malmö): 75,9 öre/kWh.
 • Q4 (oktober – december)
  • SE1 & SE2 (Luleå & Umeå): 59,1 öre/kWh.
  • SE3 (Stockholm): 87,2 öre/kWh.
  • SE4 (Malmö): 104,5 öre/kWh.

Priserna baseras på handelsdagen 2023-05-11 och redovisas exkl. moms. Prognosen baseras på kostnaden att prissäkra 100 % av volymen mot både systempris och elområde.