Spotpriser på el

Spotpriset är marknadspriset på el på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Vi har sammanställt aktuella spotpriser för 2021 i Sveriges fyra elområden samt historiska spotpriser för 2020 och 2019.

Spotpriset på Nord Pool

Din elhandelsleverantör köper in din el på den Nordiska elbörsen Nord Pool. På Nord Pool bestäms marknadspriset, det så kallade spotpriset, baserat på utbud och efterfrågan. 

Spotpriset varierar inte enbart mellan de Nordiska länder utan även mellan olika elområden. Sverige är uppdelat i de fyra elområdena SE1, SE2, SE3 och SE4. Spotpriset kan därmed skilja sig mellan dessa elområden på grund av överföringskapaciteten i elnäten och med bakgrunden att en stor andel av Sveriges elproduktion (cirka 40 %) produceras med vattenkraftverk som är placerade i Norrland (SE1 och SE2).

Spotpriser 2021

Hittills under 2021 har det varit historiskt höga spotpriser i hela Norden och i ett flertal europiska länder som exempelvis Tyskland. Förutom höga spotpriser på el har det varit stigande priser på kol, gas och olja.

Södra Sverige (elområdena SE3 och SE4) har haft betydligt högre priser jämfört mot Norrland (SE1 och SE2). Exempelvis var spotpriset under september 123 öre/kWh i SE4 jämfört mot 57 öre/kWh i SE1.

Tabell nedan visar spotpriser under 2021 i enheten öre per kWh.

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari45,145,149,150,2
Februari43,643,653,654,4
Mars25,425,436,845,9
April26,926,833,743,2
Maj38,938,943,548,5
Juni34,834,840,373,9
Juli51,952,859,069,4
Augusti58,858,867,185,5
September56,556,591,81,23
Oktober----
November----
December----
Genomsnitt 202142,442,552,866,0

Historiska spotpriser

Under 2020 var det historiskt låga spotpriser på el. Däremot var 2019 ett mer normalt år historiskt sett med spotpriser omkring cirka 40 öre/kWh i Sveriges fyra elområden.

Spotpriser 2020

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari24,524,525,027,8
Februari15,215,219,519,6
Mars9,79,715,017,3
April5,65,69,815,0
Maj10,110,113,514,9
Juni10,310,324,925,4
Juli8,88,89,323,7
Augusti18,018,134,741,7
September31,331,334,837,1
Oktober21,421,423,027,3
November6,66,624,135,3
December18,418,431.638,0
Genomsnitt 202015,015,022,126,9

Spotpriser 2019

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari54,954,955,856,4
Februari47,447,447,748,3
Mars41,341,341,441,5
April41,641,641,641,8
Maj37,437,437,437,4
Juni26,026,026,029,4
Juli36,936,937,039,4
Augusti39,639,639,741,5
September36,536,537,239,1
Oktober39,339,340,745,5
November44,044,044,645,1
December36,836,837,838,5
Genomsnitt 201940,140,140,642,1

Faktorer som påverkar spotpriset på el

I Sverige är det vädret som har störst påverkan på spotpriset. En anledning är att cirka 40 % av Sveriges totala elproduktion sker med vattenkraft. Längre perioder med lite nederbörd leder till tomma vattenmagasin och lågt utbud. På samma sätt bidrar mycket nederbörd under en längre tid med fyllda vattenmagasin och ett stort utbud. Allt fler vindkraftverk byggs i Sverige vilket medför att rådande vindstyrka får en allt mer betytande påverkan på utbudet av el. Både vindstyrka och nederbörd har därmed en stark påverkan på utbudet av el i Sverige.

Förutom utbudet på el påverkar vädret även efterfrågan på el. En stor andel av Sveriges bostads- och servicesektor värms med el, antingen genom direktverkande el eller med värmepumpar. En lägre utomhustemperatur bidrar därmed till en större efterfrågan på el.

Förutom vädret har följande faktorer en påverkan på spotpriset:

 • Efterfrågan från industrin som står för cirka 40 % av den totala elanvändningen i Sverige.
 • Priset på kol, gas och olja.
 • Priset på utsläppsrätter.
 • Politiska beslut.
 • Valuta. El handlas i valutan Euro på marknadsplatsen Nord Pool.

 

Vanliga frågor

Är spotpriset lägre på natten?

Ja, spotpriset är i regel betydligt lägre under natten jämfört mot på dagen. Anledningen är att spotpriset sätts baserat på utbud och efterfrågan.

Elkonsumenter som vill ta del av de låga spotpriserna nattetid, exempelvis för att ladda elbilen, kan teckna ett rörligt elavtal med tim-mätning. Då är det möjligt att anpassa sin elanvändning under dygnet baserat på aktuella spotpriser.

Varför är det ofta högre spotpriser i SE3 och SE4?

Bakgrunden är att en stor andel av den Svenska elproduktionen sker med vattenkraft som är placerad i Norrland. Även många av Sveriges större vindkraftparker är placerade i Sveriges norra delar. Eftersom Norrland har en relativt låg efterfrågan på el måste en stor andel av elen transporteras söderut till SE3 och SE4, där en begränsande faktor är överföringskapaciteten i elnätet.

Vad var spotpriser på el under 2019?

Spotpriset på el under 2019 var i genomsnitt följande i Sveriges fyra elområden:

 • SE1: 40,1 öre/kWh.
 • SE2: 40,1 öre/kWh.
 • SE3: 40,6 öre/kWh.
 • SE4: 42,1 öre/kWh.

Vad var spotpriset på el under 2020?

Spotpriset på el under 2020 var i genomsnitt följande i Sveriges fyra elområden:

 • SE1: 15 öre/kWh.
 • SE2: 15 öre/kWh.
 • SE3: 22,1 öre/kWh.
 • SE4: 26,9 öre/kWh.