Elpriset för 1 kWh

Det totala elpriset en konsument behöver betala består av tre olika delar: energiskatt, elnät och elhandel. I denna artikel går vi igenom dessa kostnader och vad som är viktigt att tänka om man vill beräkna sitt eget elpris per kWh. Vi har även sammanställt den senaste statistiken från SCB som visar den genomsnittliga elkostnaden för svenska hushållskunder.

Elprisets tre delar

Elpriset är i Sverige uppbyggt av följande tre kostnader:

 1. Elhandelskostnad. Avser elhandelsavtalet som ersätter kraftproducenterna för deras elproduktion. 
 2. Elnätsavgift. Avser elnätsavtalet som ersätter din lokala nätägare för att transportera elen från kraftproducenterna till din elmätare. Avgiften ger nätägarna möjligheten att underhålla det svenska elnätet. 
 3. Energiskatt

  1. Elhandel

  Som privatkonsument måste man teckna ett elavtal med en elhandelsleverantör. De två vanligaste typerna av elavtal är rörligt respektive fast elpris. Med ett rörligt elpris kommer priset följa spotpriset på elbörsen Nord Pool. Fast elpris innebär att elkonsumten istället betalar samma elpris per kWh under hela avtalsperioden som vanligtvis är 12 eller 24 månader.

  Tabell nedan visar det genomsnittliga spotpriset i Sveriges fyra elområden de senaste fyra åren, avrundat till närmsta hela öre. Observer att dessa priser är exkl. moms.

  ÅrSE1 (Luleå)SE2 (Umeå)SE3 (Stockholm)SE4 (Malmö)
  2022 [kr/kWh]0,630,661,381,62
  2021 [kr/kWh]0,430,430,670,82
  2020 [kr/kWh]0,150,150,220,27
  2019 [kr/kWh]0,460,460,460,48

  Förutom inköpspriset på Nord Pool tar elhandelsbolaget i regel ut en fast månadsavgift på cirka 40 – 70 kr inkl. moms och ett rörligt påslag på cirka 4 – 7 öre/kWh inkl. moms. Det rörliga påslaget ersätter elhandelsbolaget för bland annat avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool, elcertifikat och eventuell ursprungsmärkning eller miljömärkning. 

  2. Elnät

  Förutom elhandelsavtal måste man som elkonsument teckna ett elnätsavtal. Elnätsavtalet måste tecknas med den lokala nätägaren som äger elnätet på din adress. Elnätsavgiften är en förutsättning för att elnätsbolagen ska kunna underhålla och förbättra det svenska elnätet.

  För privatkonsumenter är så kallade säkringsabonnemang vanligast. De flesta nätägare tar dels betalt för en fast årlig avgift beroende på säkringens storlek och dels en rörlig avgift per kWh. 

  3. Energiskatt

  Alla hushållskunder måste betala en energiskatt som under 2023 är 39,2 öre/kWh exkl. moms, vilket innebär 49,0 öre/kWh inkl. moms. 

  Ett antal kommuner i Norra Sverige har reducerad energiskatt, bland annat alla kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län. Den reducerade energiskatten är 29,6 öre/kWh exkl. moms, vilket innebär 37,0 öre/kWh inkl. moms.

  Kostnaden för 1 kWh enligt SCB

  Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer vad hushållskunder har betalat för el i genomsnitt. Statistiken baseras på halva kalenderår, vilket innebär att den senaste tillgängliga statistiken avser juli – december 2022.

  Tabell nedan sammanfattar resultatet för perioden juli – december 2022 som avser viktade genomsnittliga priser. Tänk på att statistiken avser ett genomsnitt för alla hushållskunder i Sverige och att det under det senaste året har varit stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden när det kommer till elhandelskostnaden. 

  Elpriser för hushållskunder (juli – december 2022)

  Årlig konsumtion Elhandel [öre/kWh]Elnät + Energiskatt [öre/kWh]Moms [öre/kWh]Totalt elpris [öre/kWh]
  < 1000 kWh212,86264,46119,33596,65
  1000 - 2500 kWh187,03144,0382,77413,84
  2500 - 5000 kWh175,61128,6576,07380,33
  5000 - 15000 kWh166,3098,3466,16330,80
  > 15000 kWh151,9481,2158,29291,44

  Så kan du beräkna ditt totala elpris per kWh

  Om du är intresserad av att beräkna ditt elpris per kWh behöver du både en elnätsfaktura och en elhandelsfaktura tillgänglig.

  På din elnätsfaktura framgår din årliga fasta avgift och din rörliga kostnad per använd kWh. Observera att den rörliga avgiften kan variera under året. På elnätsfakturan framgår även energiskatten.

  Om du har ett elhandelsavtal med fast elpris är det enkelt att beräkna din totala elhandelskostnad per kWh, eftersom elhandelspriset per kWh är densamma under hela avtalsperioden. Kom ihåg att inkludera den fasta avgiften. 

  Om har ett elhandelsavtal med rörligt elpris är det viktigt att kontrollera dels det totala rörliga påslaget per kWh (inkl. elcertifikat) och dels den fasta avgiften. Angående inköpspriset på el, det så kallade spotpriset, är det bara att använda det inköpspris som står specificerat på fakturorna.

  Slutsats – Vad kostar 1 kWh?

  Enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån som baseras på perioden juli – december 2022 har hushållskunder i genomsnitt betalat mellan 291 – 597 öre per kWh. Det lägre intervallet 291 öre per kWh baseras på en årlig elanvändning över 15 000 kWh medan det högre intervallet på 597 öre per kWh baseras på en årlig elanvändning under 1000 kWh. 

  Den senaste tiden har elhandelskostnaden varit betydligt högre i elområde SE3 (Stockholm) och elområde SE4 (Malmö) jämfört mot SE1 (Luleå) och SE2 (Umeå). Elkonsumenter som bor i Södra Sverige har därmed haft en betydligt högre elhandelskostnad jämfört mot elkonsumenter i Norra Sverige. 

  Vanliga frågor

  Hur kan jag beräkna mitt elpris per kWh?

  Om du vill beräkna ditt totala elpris per kWh behöver du kombinera kostnaden från både dina elnätsfakturor och dina elhandelsfakturor. Energiskatten faktureras av din nätägare och är därmed specificerad på elnätsfakturan.

  Vilka kostnader består elpriset av?

  Det totala elpriset består av tre olika delar:

  • Elhandelskostnaden som ersätter kraftproducenterna för deras producerade el.
  • Elnätskostnaden som ersätter elnätsägaren för att transportera elen hem till elmätaren.
  • Energiskatten.

  Vad kostar 1 kWh i Sverige?

  Den totala kostnaden för 1 kWh varierar beroende på elkonsumentens årliga elanvändning. Enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik som avser juli – december 2021 har hushållskunder som använt mer än 15 000 kWh i genomsnitt betalat 1,98 kr per kWh. Detta kan exempelvis jämföras mot hushållskunder som använder 1000 – 2500 kWh/år som i genomsnitt betalat 2,92 kr per kWh.