Binda elavtal och elpriset

Att binda sitt elavtal innebär att man tecknar ett elavtal med fast elpris, vilket i sin tur innebär att man betalar samma pris per kWh under hela avtalsperioden. På denna sida beskriver vi alla för- och nackdelar med att binda elavtal och visar det bästa alternativet för att få lägst elpris över tid.

Därför kan man binda elpriset 

Marknadspriset på el varierar varje timme på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Elkonsumenter som väljer elavtal med rörligt elpris följer prisvariationerna under året. Om man däremot mot vill vara säkrad mot prisuppgångar och betala ett fast elpris per kWh kan man hos vissa elbolag välja ett binda sitt elpris. Vanliga bindningstider är 12, 24 och 36 månader.

Rekordhöga spotpriser

Under andra halvan av 2021 och och under hela 2022 har var det rekordhöga spotpriser på el i hela Norden. Under december 2022 var exempelvis spotpriset 2,71kr/kWh i elområde SE4 (Malmö), vilket kan jämföras mot december 2020 då spotpriset var 0,38 kr/kWh.

Med denna bakgrund är det just nu många elkonsumenter som är intresserade av att binda sitt elpris för att prissäkra sig mot en fortsatt uppgång. 

Fördelarna

Fördelen med att binda elpriset är att man vet vad elen kommer kosta under en överskådlig framtid. Man behöver därmed inte oroa sig för prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool eller vad som händer på elmarknaden.

Villaägare som använder mycket el till exempelvis uppvärmning är en kundgrupp som ofta söker ett tryggare elpris utan allt för stora svängningar. Genom att binda elpriset finns det ingen risk att man får en oväntad utgift en kall vintermånad med höga spotpriser när det används mycket el till uppvärmning. 

Nackdelarna

Nackdelen med att binda elpriset är att man får betala ett högre elpris jämfört mot om man hade valt ett elavtal med rörligt elpris. Detta gäller dock sett över en längre tidsperiod på flera år. Detta fastställde Energimarknadsinspektionen i en undersökning från 2018 där man undersökte perioden 2004 – 2017. 

Observera däremot att det har funnits perioder där det har varit lönsamt att binda elpriset under 2004 – 2017, däremot har det i högre uträckning lönat sig att välja ett elavtal med rörligt elpris.

En annan nackdel med att binda elpriset är att man inte har möjlighet att byta elbolag eller elavtal under avtalstiden. Tänk därefter noggrant innan du väljer att binda elpriset under en längre period.

Med ett rörligt elavtal med tim-mätning är det möjligt att anpassa elanvändning under dygnet för att spara pengar, exempelvis genom att ladda elbilen under natten när spotpriset är betydligt lägre jämfört mot under dagen. Om du väljer att binda elpriset har du inte denna möjlighet.

När på året ska man binda elpriset?

Ett vanligt missförstånd är att det är förmånligt att binda elpriset under sommaren när elpriset i regel är lägre än på vintern. Däremot finns det inga utredningar eller studier som styrker detta. Det spelar därmed ingen roll när du väljer att binda elpriset under året.

Slutsats

Om du prioriterar trygghet och vill veta vad elen kommer kosta under de närmsta 12 månaderna eller längre kan det vara en bra idé att binda elpriset. Däremot rekommenderar vi att du väljer rörligt elpris om du prioriterar lägsta möjliga elpris över tid.

Tips: Välj mellan rörligt och fast elpris hos Fortum

Hos Fortum är det möjligt att välja mellan rörligt och fast elpris. Om du är intresserad av att binda elpriset kan du välja mellan en avtalstid på 12 och 36 månader. 

Som kund hos Fortum får man tillgång till Fortums App där det är möjligt att både följa upp sin egen elförbrukning och aktuella spotpriser på Nord Pool.

Kampanj juli – augusti 2023: Nya kunder behöver inte betala den fasta månadsavgiften under 12 månader, värde 470 kr.

Vanliga frågor

Är det lönsamt att binda elpriset?

Historiskt sett har det oftast varit mer lönsamt att avstå från att binda elpriset och att istället välja ett elavtal med rörligt elpris.

Hur länge kan jag binda elpriset?

Vanliga bindningstider är upp till 12 eller 24 månader. Det är ovanligt att elbolag erbjuder längre bindningstider, däremot förekommer bindningstider upp till cirka 5 år. Tänk på att du inte har möjligheten att byta elbolag eller elavtal under bindningstiden. Om du byter elavtal under bindningstiden tillkommer i regel en kostsam avgift.

När är det bäst att binda elpriset?

Det finns inga studier som visar att det är mer lönsamt att binda elpriset under vissa perioder under året, exempelvis under sommarhalvåret då spotpriset är lägre än på vintern.